Kráčame s dobou
 zabalíme výrobky s vašou etiketou

 Vyrábame veľmi širokú paletu rozmerov, hrubiek,
farebné prevedenie, atď.
 Vyrábame vrecia do košov, desiatové vrecká,
zmrazovacie